نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1367
شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه‌های عمده فعالیت - 1365 
تعداد به نفر موضوع
3190761 کشاورزی
32370 استخراج معادن
1451330 صنعت
91044 آب و برق و گاز
1206264 ساختمان
875458 عمده فروشی، خرده فروشی، رستوران و هتل‌داری
630546 حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری
114288 خدمات مالی، بیمه و ملکی و حقوقی و تجاری
3049753 خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی
359721 غیر قابل طبقه بندی
اطلاعات این آمار اقتباس از مرکز آمار ایران - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - منتشره در 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما