نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

  • مأخذ: Statistika
  • تاریخ ایجاد: 28.28.2018

درصد بیکاران نسبت به کل نیروی کار 2008-2018

درصد سال
10,5 2008
123 2009
13,5 2010
12,3 2011
12,2 2012
10,4 2013
10,6 2014
11,1 2015
12,4 2016
13,1 2017
11,9 2018
مأخذ: Statistika - قرائت شده در 20.8.2018

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما