نیروی کار-عمومی

نیروی کار-عمومی

اطلاعاتی از جمعیت ایران در 2021

جمعیت 82.914.000
جمعیت به کیلومتر مربع 47,51
متوسط طول زندگی مردان 75,6 Jahre
متوسط طول زندگی زنان Ø 77,9 Jahre
نرخ تولد 18,4 ‰
نرخ مرگ 4,8 ‰
نسبت جمعیت مرد و زن به کل جمعیت ایران 50,5% : 49,5%
Quelle: Leanderdaten.info - gelesen: 1.7.2021

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما