توریسم و گردشگری

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات فرهنگ و گردشگری 1396 

در سال 1396 بیشترین بازدید کنندگان از موزه متعلق به کاخ سعدآباد تهران بوده که 33,7 درصد از کل بازدید کنندگان از موزه را به خود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شیراز با رقم 11,8 درصد از کل بازدید کنندگان از بناهاي تاریخی، بیشترین تعداد بازدید کننده را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال 1396 تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 5 میلیون و 113 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1395 ،4,1 درصد افزایش داشته است. 

درسال 1396 ،تعداد زائران حج تمتع و عتبات عالیات به ترتیب 79 و 57 هزار نفر بوده است.

مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما