• اقتباس از: مرکز آمار ایران
  • منبع آمار: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368
تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی (جامعه ثابت) بر حسب فعالیت و طبقات کارکن 1365
فعالیت جمع کمتر از ۵۰ نفر 50-999 نفر 1000 نفر و بیشتر
کل صنایع 6127 4418 1595 114
صنایع مواد غذائی، آشامیدنی‌ها و دخانیات 928 650 264 14
صنایع نساجی، پوشاک و چرم 1112 826 251 35
صنایع چوب و محصولات چوبی 184 144 37 3
صنایع کاغذ سازی، مقوا، چاپ و انتشار 224 184 37 3
صنایع شیمیائی 493 327 156 10
صنایع محصولات کانی غیر فلزیی بجز فرآورده‌ه‌های نفت و زغال سنگ 2233 1611 610 12
صنایع تولید فلزات اساسی 64 32 24 8
صنایع ماشین آلات، تجیهزات، ابزار و محصولات فلزی 861 619 213 29
صنایع متفرقه 28 25 3 0
مرکز آمار ایران. (ر. پ) - درج شده در سالنامه آماری ایران 1367 - انتشار 1368
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.