برق

  • اقتاس از: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1394-1396

9-11- تولید انرژی برق و مصرف داخلی نیروگاه‌های کشور 1380-1396 (میلیون کیلو وات ساعت)

سال تولید ناخالص مصرف داخلی نیروگاه‌ها تولید خالص
1380 127169 6123 121046
1385 192535 7773 184762
1390 240063 8442 231621
1391 254265 8352 245913
1392 262192 8727 253465
1393 274480 8426 266054
1394 280689 7888 272801
1395 289196 8285 280911
1396 307968 8810 299159
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مادر تخصصی توانیر - معاونت تحقیقات و منابع انسانی - جدول 11-9 - سالنامه آماری کشور 1394+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما