مصرف انرژی

  • اقتاس از: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی - به روز شده در سال 1399
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 2000

مقدار تولید نفت خام (میلیون بشكه در سال) - 1355-1396

سال مقدار
1355 2153
1356 2067
1357 1549
1358 1259
1359 541
1360 526
1361 980
1362 989
1363 865
1364 914
1365 796
1366 892
1367 933
1368 1075
1369 1192
1370 1245
1371 1348
1372 1427
1373 1400
1374 1433
1375 1321
1376 1315
1377 1341
1378 1234
1379 1373
1380 1344
1381 1328
1382 1457
1383 1463
1384 1468
1385 1481
1386 1498
1387 1470
1388 1434
1389 1439
1390 1425
1391 1041
1392 1030
1393 1023
1394 146
1395 1370
1396 1410
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی - به روز شده در سال 1399

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما