تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • مأخذ: http://german.irib.ir/nachrichten/wirtschaft/item/296112-iran-erhöht-produktion-und-export-seines-rohöls
  • تاریخ ایجاد: 20.2.2016

اظهارات مهدی عسلی مدیر کل مسئول مسائل اوپک و هیئت نف در وزارت نفت  در 20 فوریه 2016

مهدی عسلی مدیر کل مسئول مسائل اوپک و هیئت نف در وزارت نفت گفت: ایران مایل است در دو مرحله تولید نفت خود را روزانه به 500000 بارل (Barel) و در نهایت صادرات نفت خود را به دو میلیون بارل افزایش دهد.
در سال‌های محاصره اقتصادی ایران فقط اجازه فروش روزانه یک میلیون بارل نفت به چین، هند، ترکیه، ژاپن و کره جنوبی را داشته است.
در حال حاضر در سطح جهانی روزانه 93 میلیون بارل نفت عرصه می‌شود. سهم ایران از این مقدار 1,2 میلیون بارل است.
قرائت شده در 20 فوریه 2016 منبع مطلب: 

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما