تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • مأخذ: سایت تحلیلی خبری عصر ایران
  • تاریخ قرائت: 18.6.2017

قیمت نفت ایران در تاریخ‌های مختلف

منبع خبر قیمت $ برای هر بشکه تاریخ
سایت عصر ایران - کد خبر 537389 45 15.02.1396
سایت عصر ایران - کد خبر 521684 52,51 16.11.1395
سایت عصر ایران - کد خبر 514453 57,16 30.10.1395
سایت عصر ایران - کد خبر 511907 50,82 28.09.1395
سایت عصر ایران - کد خبر 503816 47,41 15.08.1395
سایت عصر ایران - کد خبر 501193 48,66 03.08.1395
سایت عصر ایران - کد خبر 490486 45,52 08.06.1395
مأخذ: سایت تحلیلی خبری عصر ایران. - قرائت شده در 18.6.2017

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما