تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

تولید و مصرف نفت و گاز صنعتی

  • مأخذ: ایسنا ‬
  • تاریخ ایجاد: 21.3.2017
  • کد خبر: 96010100109
کشف 6,5 میلیارد بشکه نفت و 62,5 تریلیون گاز
حجم نفت (میلیون بشکه)
حجم گاز (فوت مکعب) سال کشف محل نام میدان
  436 19,5 1394 استان فارس پازن
میعانات گازی 261 16,4 1392 استان بوشهر خارتنک
میعانات گازی 174 17,4 1393 استان هرمزگان چارک
میلیارد بشکه 8,2     دشت آبادان یادمان
میلیارد بشکه 2,191   1394 دشت آبادان سپهر
مأخذ: ایسنا 21.3.2017 - ‫کد خبر: 96010100109‬

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما