شاغلین صنایع ماشینی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

متوسط سالانه تعداد کارکنان کارگاه‌های صنعتی کشور بر حسب فعالیت و طبقات کارکن 1366

1000 نفر و بیشتر 10-49 نفر 10-49 نفر 10-49 نفر 10-49 نفر 1-9 نفر جمع فعالیت
237342 190444 190444 190444 190444 740940 1441151 کل صنایع
30626 27247 27247 27247 27247 161455 271342 صنایع مواد غذائی، آشامیدنی‌ها و دخانیات
66491 48861 48861 48861 48861 251917 435811 صنایع نساجی، پوشاک و چرم
5036 4216 4216 4216 4216 56075 73288 صنایع چوب و محصولات چوبی
4697 4220 4220 4220 4220 11087 26232 صنایع مکاغذ، مقوا، چاپ و انتشار
19722 13069 13069 13069 13069 11307 76079 صنایع شیمیائی
21128 63512 63512 63512 63512 60317 183823 صنایع محصولات کانی غیر فلزی بجز فرآورده های نفت و زغال سنگ
34659 3698 3698 3698 3698 5830 54229 صنایع تولید فلزات اساسی
54983 24388 24388 24388 24388 174924 310278 صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی
0 1233 1233 1233 1233 8027 10069 صنایع متفرقه
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما