تولیدات معدنی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

مشخصات عمومی معادن فعال کشور بر حسب نوع ماده معدنی 1365-1366 (نفر - میلیون ریال)

ارزش تولید مزد و حقوق و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی تعداد مزد و حقوق بگیران تعداد معادن  
1366 1365 1366 1365 1366 1365 1366 1365 ماده معدنی
94753 74273 48433 46171 50855 46295 1278 718 جمع
27537 21656 24929 25760 27708 25777 25 26 زغال سنگ
9427 14790 3139 6546 2648 5818 2 2 مس
1557 1725 2145 2234 1960 1950 6 6 آهن
7919 4535 2391 2287 2298 2311 8 8 سرب و روی
2406 5470 801 752 946 946 2 2 کرومیت
423 397 116 109 40 145 2 3 منگنز
11225 9268 2365 2262 1835 2102 74 85 سنگ تزئینی
1620 1817 433 812 599 1153 97 127 سنگ لاشه ساختمانی
6535 5299 2300 1537 1643 1452 105 105 سنگ آهک
12653 - 3966 - 4569 - 612 - شن و ماسه
2452 1482 1925 861 2053 1058 26 25 کائولن، خاک نسوز
131 80 27 26 28 22 4 4 بنتونیت، گل سرشوی
42 111 18 43 26 42 2 7 منیزیت، گل سفید
207 83 61 24 68 30 4 5 دولومیت
722 434 181 139 197 162 15 19 سیلیس و کوارتزیت
102 56 20 17 36 27 4 4 فلدسیات
516 286 230 216 190 169 6 6 باریت
126 15 42 26 58 68 3 2 فلورین
335 333 136 141 266 201 10 12 سولفات سدیم
696 146 72 81 76 74 2 2 سولفات استرنسیوم
1475 927 431 327 360 352 47 41 نمک
73 78 13 13 14 13 3 3 پوکه معدنی
42 138 18 44 30 72 4 6 تالک
5325 4046 1942 1355 2430 1666 204 208 سنگ گچ
1203 1102 730 557 782 686 11 10 سایر
مأخذ: مرکز آمار ایران - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما