بهره برداری

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
بهره برداری‌های دارای انواع دام در روز آمارگیری و تعداد دام آنها در کل کشور:1393 (رأس-نفر)
تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری
تعداد بهره برداری جمع ماده نر
695526 4231993 3173134 1058859
 
تعداد گوسفند و بز در روز آمارگیری
تعداد بهره برداری جمع ماده نر
881271 31420569 26827079 4593490
 
تعداد بز و بزغاله در روز آمارگیری
تعداد بهره برداری جمع ماده نر
657371 12333273 10275577 2057696
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه اماری کشور 1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما