دامداری

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

تعداد انواع دام بر حسب استان 1367 (هزار رأس)

گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره استان
6368 21759 40665 کل کشور
209 346 1162 تهران
205 397 1119 مرکزی
509 169 775 گیلان
662 362 2698 مازندران
838 912 5047 آذربایجان شرقی
535 547 3429 آذربایجان غربی
224 512 1224 باختران
413 1236 2176 خوزستان
225 3746 2955 فارس
131 2021 1292 کرمان
449 2911 6749 خراسان
310 949 1695 اصفهان
102 1016 622 سیستان و بلوچستان
327 530 1282 کردستان
216 270 1202 همدان
126 746 960 چهار محال بختیاری
290 1272 1813 لرستان
82 787 755 ایلام
71 937 555 کهکیلویه و بویراحمدی
31 314 172 بوشهر
315 511 1645 زنجان
36 410 985 سمنان
31 343 299 یزد
31 515 54 هرمزگان
مأخذ: مرکز آمار ایران - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما