پرورش طیور

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1398

مقدار انواع تولیدات موسسات مرغ مادر كشور ( تن) 1374-1398

 
سال
تخم مرغ خوراکی (تن)
ضایعات (تن)
مرغ و خروس حذفی (تن)
کود (تن)
 
 
1374 7487 - - 82878  
1384 11176 3562 14502 144964  
1394 14894 2891 22297 134565  
1398 14945 1694 18335 -  
مأخذ: مركز آمار ايران، دفتر كشاورزي.  

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما