پرورش طیور

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

ظرفیت تولید تخم مرغ نطفه‌دار و مقدار تولید انواع محصولات مزارغ مرغ مادر کشور 1364

مزارغ مرغ مادر تخمی مزارغ مرغ مادر گوشتی واحد شرح
84835 450637 هزار عدد ظرفیت تولید مالانه تخم مرغ نطفه‌دار
49916 319088 هزار عدد تخم مرغ نطفه‌دار
2731 2083 تن تخم مرغ خوراکی
43 379 تن لنبه و تخم مرغ شکسته
623 5686 تن مرغ و خروش و جوجه خذفی
5109 49288 تن کود
مأخذ: مرکز آمار ایران - سانامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما