پرورش طیور

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1393

مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری‌های پرورش دهنده تخمگذار و پولت 1384 - 1396 (تن - میلیون ریال)

سال
تخم مرغ خوراکی(1) مرغ حذفی(2) کود
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
1384 576478 3031222 23301 91212 498321 45873
1387 (2)725367 - - - - ----
1389 (2)686531 (2)8548520 13937 137027 478298 116679
1390 (2)558659 (2)12132039 16315 181233 397089 127486
1393 777119 23646947 16933 342802 519146 567909
1396 573689 - - - - -
1) تخم مرغ خوراکی شامل لنبه و تخم مرغ شکسته است.
2) گوشت مرغ و خروس‌های حذفی که به دلایل مختلف از رده خارج میشوند و یا در پایان دوره بهره‌برداری به کشتارگاه انتقال می‌یابند، قابل استفاده است.
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران جدول 16-5- - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1393+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما