پرورش طیور

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری‌های پرورش دهنده مرغ گوشتی - 1382 - 1396 (تن - میلیون ریال)

سال
مرغ زنده پرورش یافته مرغ حذفی(1) کود
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
1382 1371018 11409123 13282 68555 1049603 101504
1387 1994542 ---- ---- ---- ---- ----
1389 1862838 37628484 14161 176735 1413890 360126
1390 1907194 43534365 13565 194293 1462665 492869
1393 2052924 81726174 9270 227411 1434533 1864399
1396 2539761 - - - - -
1) گوشت مرغ و خروس‌های حذفی که به دلایل مختلف از رده خارج میشوند و یا در پایان دوره بهره‌برداری به کشتارگاه انتقال می‌یابند، قابل استفاده است.
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 14-5 - سالنامه آماری ایران 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما