• منبع: معاون پرستاری وزارت بهداشت
  • اقتباس از: تسنیم
  • تاریخ ایجاد: 30.5.2023

اشتغال 226000 پرستار در بیمارستان‌های کشور 1402

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت:

در بخش‌های دولتی و غیردولتی 226 هزار همکار پرستار داریم که در 1061 بیمارستان مشغول خدمت هستند. از این تعداد 700 بیمارستان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که از 32 تخت بیمارستانی تا تخت‌های بیمارستان‌های مگاهاسپیتال را شامل می‌شود.

در بخش بالین 140 هزار نفرند که 61 درصد جامعه پزشکی را شامل می‌شود. 18 هزار و 675 نیرو معادل 8 درصد پرستاران در اتاق های عمل، 15 هزار و 707 نفر معادل 7 درصد در بخش هوشبری، حدود 7 هزار نفر که 3 درصد هستند در بخش بهیاری، 24 هزار نیرو در بخش کمک بهیاری و کمک پرستاری که نزدیک به 11 درصد هستند، همکاران گروه مامایی بالغ بر 20 هزار نفر 9 درصد و اورژانس بیمارستانی نیز 600 نفر معاول 26/0 درصد هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این که 155 هزار تخت بیمارستانی داریم، یادآور شد: از 226 هزار پرسنل پرستاری 68 درصد پرستار، 8 درصد کارشناس اتاق عمل، 7 درصد کارشناس هوشبری، 8 درصد کمک پرستاری و کمک بهیاری و 8 درصد ماما هستند. در مجموع 161 هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند.

عبادی بیان کرد: 60 درصد جمعیت پرستاری زیر 10 سال سابقه کار دارند که نشان می‌دهد فرآیند جذب و استخدام در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. از نظر جنسیتی نیز 76 درصد گروه پرستاری بانوان هستند و 24 درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه امسال شاهد افزایش 35 درصدی ضریب ارزش نسبی از 14900 تومان به 20100 تومان خواهیم بود، گفت: ... سال گذشته عدد ثابتی برای تعرفه‌گذاری، معادل 5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند که 2.8 هزار میلیارد آن در 700 بیمارستان زیر نظر وزارت بهداشت توزیع شد و 160 هزار نفر از آن منتفع شدند.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از این اعتبار در بخش‌های تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی توزیع و در مجموع 3.4 هزار میلیارد تومان محقق شد. خوشبختانه در سال 1402 تعرفه خدمات پرستاری وارد سرانه سلامت شده است. ... "کا"ی پرستاری نیز که سال قبل 17 ردیف داشت، امسال به 27 ردیف افزایش یافته که رشد 30 درصدی داشته است. در مجموع با افزایش 35 درصدی ضریب ارزش نسبی، امسال 70 درصد رشد درآمد خواهیم داشت.

... تعداد کل پرستاران شاغل دارای مدرک کارشناسی ارشد 4452 نفر است که شاغلان در بخش‌های غیرمرتبط 36 درصد معادل 1582 نفر و شاغلان در بخش‌های مرتبط 2870 معادل 64 درصد هستند.

... پس از ابلاغ آیین نامه، مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل در سال 1378، تعداد 25 مجوز مرکز مشاوره صادر شد که تا مهر 1400 این تعداد به 1100 مرکز و از مهر 1400 تاکنون به 1384 مجوز رسیده است. هم‌اکنون 1170 مرکز فعال مراقبت پرستاری در منزل وجود دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: تدوین بسته‌های خدمتی اقدام بعدی حوزه معاونت پرستاری است. در یک‌سال و نیم گذشته 8 بسته جدید تعریف شده است. طی 99 تا 1400 که در دوره کووید قرار داشتیم 6 بسته خدمتی وجود داشت.

... افزایش تعداد تعرفه خدمات پرستاری در منزل از 30 خدمت در سال 1400 به 48 خدمت در سال 1401 بخش دیگری از عملکرد معاونت پرستاری است.

خبرگزاری تسنیم

۰۹ خرداد ۱۴۰۲

30.5.2023 

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.