• منبع:  http://www.een-bayern.de/een/inhalte/Unser-Service-fuer-Sie/Auslandsmarkterschliessung/Laender/Asien/Iran/Export-Import-Statistik-Iran.jsp
آمار صادرات آلمان به ایران  1912-1913
تفاوت (به ٪)
2012
2013
دستهء کالاها
-139.000€
1.207.000€
1.068.000€
لباس
(-11.52%)
 
 
 
-61.588.000€
280.792.000€
219.204.000€
محصولات شیمیائی
(-21.93%)
 
 
 
-7.525.000€
104.107.000€
96.582.000€
دستگاهای کمپیوتری، الکترونیکی و تولیدات نوری
(-7.23%)
 
 
 
-22.603.000€
149.214.000€
126.611.000€
تجهیرات الکتریکی
(-15.15%)
 
 
 
0€
0€
0€
تولید انرژی
(-)
 
 
 
0€
0€
0€
نفت و گاز طبیعی
(-)
 
 
 
1.000€
0€
1.000€
سنگ معدن
(-)
 
 
 
-67.440.000€
313.864.000€
246.424.000€
نحصولات کشاورزی و شکار
(-21.49%)
 
 
 
774.000€
23.000€
797.000€
محصولات ماهی و ماهیگیری
(+3365.22%)
 
 
 
-53.000€
161.000€
108.000€
محصولات جنگلداری
(-32.92%)
 
 
 
-1.434.000€
1.718.000€
284.000€
نوشابه‌ها
(-83.47%)
 
 
 
2.787.000€
37.644.000€
40.431.000€
کالاهای شیشه‌ای، سرامیک، سنگی و خاکی
(+7.4%)
 
 
 
-20.726.000€
51.640.000€
30.914.000€
لاستیک و کالاهای مصنوعی
(-40.14%)
 
 
 
-7.424.000€
12.971.000€
5.547.000€
چوب و چوب پنبه و کالاهای بافتنی بدون مبل
(-57.24%)
 
 
 
0€
0€
0€
زغال سنگ
(-)
 
 
 
-1.959.000€
5.280.000€
3.321.000€
محصولات نفتی و زغالی
(-37.1%)
 
 
 
-6.273.000€
50.883.000€
44.610.000€
وسائل نقلیه متوری و قطعات یدکی
(-12.33%)
 
 
 
-835.000€
1.589.000€
754.000€
چرم و کالاهای چرمی
(-52.55%)
 
 
 
-251.442.000€
714.524.000€
463.082.000€
ماشین ها
(-35.19%)
 
 
 
-220.644.000€
273.123.000€
52.479.000€
فلزات
(-80.79%)
 
 
 
-21.402.000€
55.352.000€
33.950.000€
محصولات فلزی
(-38.67%)
 
 
 
-3.244.000€
4.708.000€
1.464.000€
مبل
(-68.9%)
 
 
 
-28.803.000€
83.237.000€
54.434.000€
مواد غذائی و علوفه حیوانات
(-34.6%)
 
 
 
-11.354.000€
61.369.000€
50.015.000€
کاغذ، مقوا و محصولات
(-18.5%)
 
 
 
44.339.000€
218.205.000€
262.544.000€
محصولات داروئی و مشابه
(+20.32%)
 
 
 
10.534.000€
16.094.000€
26.628.000€
محصولات دیگر
(+65.45%)
 
 
 
-1.058.000€
78.821.000€
77.763.000€
کالاهای دیگر
(-1.34%)
 
 
 
-1.242.000€
3.452.000€
2.210.000€
سنگ و زماین، محصولات دیگر معدنی
(-35.98%)
 
 
 
-2.308.000€
2.309.000€
1.000€
محصولات تنباکو
(-99.96%)
 
 
 
2.254.000€
6.479.000€
8.733.000€
پارچه‌ها
(+34.79%)
 
 
 
-678.807.000€
2.528.766.000€
1.849.959.000€
کل صادرات
(-26.84%)
 
 
 
 http://www.een-bayern.de/een/inhalte/Unser-Service-fuer-Sie/Auslandsmarkterschliessung/Laender/Asien/Iran/Export-Import-Statistik-Iran.jsp

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.