• منبع: refinitiv eikon
  • تاریخ ایجاد: 2018-2019
تعداد کشتیهای نفتکش که از ایران نفت صادر کرده‌اند  2018-2019
1 تاریخ تعداد نفتکش
2 ژانویه 2018 78
3 فوریه 2018 86
4 مارس 2018 98
5 آوریل 2018 101
6 مه 2018 105
7 جونی 2018 107
8 جولای 2018 82
9 آگوست 2018 59
10 سپتامبر 2018 59
11 اکتبر 2018 55
12 نوامبر 2018 28
13 دسامبر 2018 35
14 ژانویه 2019 45
15 فوریه 2019 47
16 مارس 2019 43
17 آوریل 2019 22
18 مه 2019 12
19 جونی 2019 7
Quelle: refinitiv eikon

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.